Bird-dog

Výborný cvik pre všetkých, ktorí sa chcú postupne prepracovať k dokonalému crawlingu.

Prevedenie

  • Kľaknite si na 4, ruky aj stehná by mali byť kolmo k zemi.
  • Nastavíme si neutrálnu polohu chrbta, čiže:
  • Hlavu držíme v predĺžení chrbtice, zrak smeruje na zem (bradu zatlačíme k hrudníku).
  • Lopatky máme stabilizované a pritiahnuté k hrudnému košu, teda odtláčame sa rukami zo zeme.
  • Brušnú stenu držíme vtiahnutú dnu k chrbtici.
  • Plynule zdvíhame ruku spolu s protiľahlou nohou, no iba do výšky, kým sme schopní:
  • Udržať neutrálnu polohu chrbta, teda nevytočiť boky do strán, neuvoľniť lopatky, neprehnúť chrbát či nezdvihnúť zadok.
  • Opakujeme aj na druhú stranu.
  • Dýchame prirodzene, zhlboka, pri nádychu sa snažíme vzduch zatlačiť čo najviac "do brucha" a pri výdychu zatláčame brušnú stenu dovnútra, aby sme udržali vnútrobrušný tlak.