Extenzie chrbta

Je pre našu chrbticu zlatom alebo klincom do rakvy? Technika rozhoduje!

Prevedenie

  • Zaprieme si päty do stroja a oprite sa na lavici tak, aby opierka končila na úrovni bedrových kĺbov.
  • Prekrížime si ruky na hrudníku a lopatky roztiahneme.
  • Panva je v neutrálnej polohe, teda je v miernej anteverzii (vysunutá, aby bola zachovaná prirodzená bedrová lordóza)
  • Pozor dávame aj na krčnú chrbticu a polohu hlavy. Tá by mala byť v predĺžení chrbtice, bez vysunutia brady. Naopak, bradu zatláčame k hrudníku.
  • Nadýchneme sa zhlboka a zadržíme dych.
  • Pomaly a kontrolovane spúšťame telo dolu ohybom v panvy, nie v chrbtici.
  • Dostaneme sa do bodu, kedy ucítime tlak v hamstringoch a nebudeme schopní pokračovať v panvovom ohybe.
  • V tomto bode za začneme zdvíhať, pričom si stále zachováme neutrálnu polohu panvy a neprehneme sa v chrbte.
  • Vydýchneme až hornej pozícii.
  • Opakujeme.