Crawling

Liezť ako dieťa? Ťažšie než si myslíte!

Prevedenie

  • Kľaknite si na 4, ruky aj stehná by mali byť kolmo k zemi.
  • Nastavíme si neutrálnu polohu chrbta, čiže:
  • Hlavu držíme v neutrálnej pozícii, zrak smeruje na zem (bradu zatlačíme k hrudníku).
  • Lopatky máme stabilizované a pritiahnuté k hrudnému košu, teda odtláčame sa rukami zo zeme.
  • Brušnú stenu držíme vtiahnutú dnu k chrbtici.
  • Zdvihneme sa z kolien na špičky, a ak nám nerobí probém udržať sa, vykročíme nasledovným spôsobom:
  • Plynule zdvíhame ruku spolu s protiľahlou nohou a urobíme malý, kontrolovaný krok vpred.
  • Počas celého cviku sa snažíme udržať neutrálnu polohu chrbta, teda nevytočiť boky do strán, neuvoľniť lopatky, neprehnúť chrbát či nezdvihnúť zadok.
  • Urobíme niekoľko krokov vpred a následne rovnaký počet vzad.
  • Dýchame prirodzene, zhlboka a pri výdychu zatláčame brušnú stenu dovnútra.